Bộ sưu tập: Góc phố (màu Châu Âu)

Tôi thường đi dạo trên đường. Những gì bạn thấy và những gì bạn thấy trông mới mẻ khi bạn đi du lịch. Đó có thể là một vấn đề tất nhiên đối với người dân địa phương, nhưng đối với tôi đó là một khám phá mới. Trong hầu hết các trường hợp, những khám phá mới như vậy đi kèm với một số loại cảm xúc và có mối liên hệ chặt chẽ với khí hậu, phong tục và tính khí của địa phương.AkiFoto Bây giờ, tôi đang nghĩ đến việc chụp những bức ảnh về tính khí và suy nghĩ của mọi người có thể được nhìn thấy từ các đặc điểm của một bức ảnh cắt ghép duy nhất. Bằng cách đào sâu như vậy, chúng tôi đã đảm bảo giá trị như một tác phẩm nghệ thuật trang nhã mà bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.